Wesprzyj Nas – 1,5% podatku

1,5% podatku na naszą działalność

Przekazanie 1% z podatku to coraz popularniejsza forma wspierania działalności organizacji pożytku publicznego. My jesteśmy taką organizacją i na nasze jednostki można przekazywać 1,5% swojego podatku.

Członkowie ZHR są aktywni w życiu społecznym, mają wpływ na kształtowanie stylu życia młodych ludzi, podejmują służbę na rzecz innych i środowiska naturalnego.

Harcerstwo ma na celu wychowanie – w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego – dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi. Wy- chowanie harcerskie polega przede wszystkim na stwarzaniu warunków do harmonijnego i pełnego rozwoju człowieka we wszystkich obszarach jego osobowości: duchowym, emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym oraz pomocy w odnalezieniu miejsca w społeczeństwie.

Możesz także napędzać inicjatywy wybranej jednostki. By wpłata trafiła do konkretnej drużyny, hufca, czy szczepu, należy w rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY podać właściwy KOD JEDNOSTKI.

Aby tego dokonać należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT „Wiosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisać numer KRS 0000057720 a w części “Informacje uzupełniające” w pozycji cel szczegółowy 1,5% wpisać kod WLP 162.

Pola w poszczególnych wzorach formularza PIT

PIT 36LPIT 36PIT 36LPIT 37PIT 38PIT 39
poz. 127poz. 304poz. 107poz. 125poz. 60poz. 53

W pierwszym polu prosimy o podanie wszelkich danych, które ułatwią nam późniejszy kontakt z Państwem i możliwość podziękowania za okazane wsparcie. W drugim polu wpisują Państwo kod podany wyżej. Prosimy o zaznaczenie Wyrażam Zgodę, co pozwoli Urzędowi Skarbowemu przekazać nam informacje zawarte w tej części.

Darowizna

Można przekazać nam darowiznę i odpisać ją później od podstawy opodatkowania. Możesz zatem wesprzeć nas oszczędzając nawet przy tym trochę pieniędzy. Pieniądze te przeznaczymy na szkolenie kolejnych instruktorów, a więc na czyjś kurs przybocznych, przewodnikowski, podharcmistrzowski albo warsztaty harcmistrzowskie. Pomoże to nam realizować cele statutowe.

W Polsce mamy prawo, które pozwala na odpisanie od podstawy opodatkowania darowizny przekazanej w danym roku zarejestrowanemu stowarzyszeniu – takiemu jak my. Dzięki temu można przy tym nawet coś zyskać. Zawsze jednak możesz nas wspierać i bez tego.

Wpłat dokonujemy na konto: 15 1090 1476 0000 0001 2212 3022
Dane odbiorcy: 
Obwód Zielona Góra ZHR, ul. Św. Marcin 30, 61-805 Poznań.
Tytuł przelewu: 
Darowizna na cele statutowe – organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz promocja i organizacja wolontariatu.