Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

ZDROWIA, dla Was i Waszych bliskich, zwłaszcza ostatni czas pokazał, że nie ma nic cenniejszego!

WYTRWAŁOŚCI w dążeniu do obranych celów, aby zmieniać nasz świat na lepsze, kawałek po kawałku.

POKOJU ducha i optymizmu, aby w tych trudnych czasach, nie zapomnieć o tym co liczy się naprawdę.

WIARY, aby siła płynąca od nowonarodzonego Jezusa pomogła nam jeszcze bardziej umocnić się w miłości do naszych sióstr i braci.

Pogodnych i szczęśliwych świąt – dla każdego jak lubi ❤️

harcerki i harcerze
Zielonogórskiego Obwodu ZHR